Termin: 24 – 25 maja 2024

Wielodyscyplinarna Akademia Leczenia Nowotworów

Edycja 1: Uroonkologia

Wydarzenie jest objęte patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szanowni Państwo,

Nowotwory złośliwe są problemem dotykającym coraz większej grupy Polek i Polaków. Niestety mimo rosnących nakładów na leczenie onkologiczne, najnowocześniejszego sprzętu i programów lekowych, nadal wielu pacjentów nie ma łatwego dostępu do nowoczesnego leczenia specjalistycznego. Wiele ośrodków w całej Polsce posiada zbyt małą, przepracowaną kadrę, która nie ma możliwości na nawiązanie współpracy ze specjalistami z najlepszych ośrodków klinicznych. Obecnie współpraca wielodyscyplinarna, w ramach zespołów narządowych, jest podstawą leczenia onkologicznego w krajach rozwiniętych. Ponadto przekłada się na znamiennie lepsze wyniki leczenia, co udowodniono w analizach naukowych.

Chcemy zaproponować nowy rodzaj spotkania naukowego: Wielodyscyplinarną Akademię Leczenia Nowotworów, kierowaną do młodych adeptów sztuki medycznej – lekarzy w trakcie specjalizacji. Kursy organizowane w ramach szkolenia specjalizacyjnego prezentują oczywiście najnowszą wiedzę kliniczną, jednak wyłącznie w ramach pojedynczej specjalizacji. Duże konferencje naukowe, mimo coraz większego otwarcia się na lekarzy w trakcie specjalizacji, nadal pozostają platformą spotkań doświadczonych klinicystów. Spotkania regionalne zapewniają ciągłość szkolenia lekarzy oraz nawiązanie niezbędnych kontaktów, jednak często nie pozwalają znaleźć nowych rozwiązań istniejących problemów. Nasze spotkanie wypełni lukę, która pozwoli ugruntować pozycję współpracy interdyscyplinarnej w Polsce. Chcemy dyskutować problemy onkologiczne pomiędzy specjalnościami, lecz również między ośrodkami o różnym poziomie referencyjności. Jako lekarze z doświadczeniem, działający w strukturach towarzystw polskich i europejskich, mamy świadomość, że najtrudniejszy w życiu lekarza w trakcie specjalizacji nie jest Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, tylko życie po. Codzienna kliniczna praktyka onkologiczna w Polsce musi oprzeć się na współpracy międzydyscyplinarnej.

Tematem pierwszego spotkania będzie uroonkologia. Jest to oczywiście dyktowane naszym doświadczeniem w tej dziedzinie oraz perspektywą, dzięki której widzimy jasne punkty, ale też bolączki codziennej klinicznej praktyki uroonkologicznej. Planujemy zaprosić po 20 lekarzy-rezydentów, przedstawicieli specjalizacji z urologii, radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej. Wykłady będą prezentować lekarze o uznanej reputacji klinicznej, jednak niekoniecznie z największych ośrodków onkologicznych. Planujemy zarówno panel dyskusyjny na temat współpracy poziomej (wielodyscyplinarnej), jak i pionowej (między ośrodkami o różnym stopniu referencyjności). Nie planujemy wykładów sponsorowanych, jednak leki oraz urządzenia reprezentowane przez Państwa będą kluczową częścią naszego wydarzenia. Nie ma nowoczesnego leczenia onkologicznego bez udziału sektora komercyjnego. Jednocześnie przygotujemy przestrzeń do spotkania Państwa przedstawicieli z naszymi uczestnikami i wykładowcami oraz zapraszamy do aktywnego udziału w sesjach. Aktualna wiedza onkologiczna obowiązuje przecież również pracowników firm farmaceutycznych i onkologicznych. Chcemy skupić się na 4 nowotworach złośliwych, które powinny być leczone w naszym kraju jeszcze skuteczniej.

Rak stercza jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u mężczyzn w Polsce. W 2019 roku zachorowało na niego ponad 17000 osób. Niestety śmiertelność w tej grupie wynosi ok. 30% i jest wyższa niż w krajach UE. Prognozowana liczba przypadków w 2024 roku wynosi ponad 27000, a liczba zgonów blisko 6,5 tys. Obecnie coraz częściej obserwuje się raka stercza u młodszych. Jedną czwartą chorych z rakiem gruczołu krokowego stanowią mężczyźni w wieku 45-64 lat.

Rak pęcherza moczowego dotyka zarówno kobiet, jak i mężczyzn. W 2019 roku zachorowało na niego ponad 7 tys. osób. Zmarło z tego powodu ponad 50% chorych. Jest to czwarta przyczyna zgonów z powodu nowotworów złośliwych u mężczyzn oraz piąta u kobiet. Na raka pęcherza moczowego również zapadają coraz młodsi, tj. ok 25% kobiet i mężczyzn w grupie wiekowej 45-64 lat.

Rak nerki jest nowotworem złośliwym, który jest rozpoznawany u ponad 5000 kobiet i mężczyzn w Polsce. Umiera z tego powodu około 50% pacjentów. Kobiety w wieku 45-64 lata stanowią 30%, a mężczyźni 40%.

Rak prącia, mimo że jest nowotworem złośliwym o dramatycznym przebiegu, nie jest raportowany na stronie Krajowego Rejestru Nowotworów. Rozpoznaje się ją u ok. 200 -300 mężczyzn w Polsce. Nierzadko u mężczyzn w sile wieku. U wielu chorych, zbyt późne rozpoznanie prowadzi do rozsiewu i śmierci.

Piotr Wojcieszek, MD, PhD

Kierownik Zakładu Brachyterapii Narodowego Instytutu Onkologii
im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach

Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Brachyterapii